POLITYKA PRYWATNOŚCI

1) Informacje na temat gromadzenia danych osobowych i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej

1.1 Cieszymy się, że odwiedzają Państwo naszą stronę internetową i dziękujemy za zainteresowanie. Poniżej informujemy Państwa o tym, jak obchodzimy się z Państwa danymi osobowymi podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, z którymi można się osobiście zidentyfikować.

1.2 Polski Fashionoutlet jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej zgodnie z niemiecką ustawą o ochronie danych osobowych (DSGVO). Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.

1.3 Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przekazywania danych osobowych i innych poufnych treści (np. zamówień lub zapytań do osoby odpowiedzialnej) niniejsza strona internetowa używa szyfrowania SSL lub TLS. Zakodowane połączenie można rozpoznać po łańcuchu znaków "https://" i symbolu blokady w linii przeglądarki.

2) Gromadzenie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Jeśli korzystają Państwo z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. jeśli nie zarejestrują się Państwo lub nie udzielą nam Państwo żadnych informacji w inny sposób, gromadzimy jedynie dane, które Państwa przeglądarka przesyła na nasz serwer (tzw. "server log files"). Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, gromadzimy następujące dane, które są nam technicznie niezbędne do jej wyświetlenia:

 • Nasza odwiedzana strona internetowa
 • Data i godzina dostępu
 • Ilość przesyłanych danych w bajtach
 • Źródło/odesłanie, z którego uzyskałeś dostęp do strony
 • Używana wyszukiwarka
 • Zastosowany system operacyjny
 • Zastosowany adres IP (w razie potrzeby: w formie anonimowej)

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w zakresie poprawy stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej. Dane te nie będą przekazywane ani wykorzystywane w żaden inny sposób. Zastrzegamy sobie jednak prawo do późniejszego sprawdzenia plików logów serwera, jeśli istnieją konkretne oznaki nielegalnego wykorzystania.

 

3) Cookies

Aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej strony internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, na różnych stronach stosujemy tzw. cookies. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym. Niektóre z używanych przez nas cookies są usuwane ponownie po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookies sesyjne). Inne pliki cookie pozostają w urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam lub naszym firmom partnerskim (pliki cookie osób trzecich) rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy kolejnej wizycie u nas (trwałe pliki cookie). Jeśli cookies są ustawione, zbierają i przetwarzają pewne informacje o użytkowniku w indywidualnym zakresie, takie jak dane przeglądarki i lokalizacji oraz wartości adresów IP. Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie.

Aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej strony internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, na różnych stronach stosujemy tzw. cookies. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym. Niektóre z używanych przez nas cookies są usuwane ponownie po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookies sesyjne). Inne pliki cookie pozostają w urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam lub naszym firmom partnerskim (pliki cookie osób trzecich) rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy kolejnej wizycie u nas (trwałe pliki cookie). Jeśli cookies są ustawione, zbierają i przetwarzają pewne informacje o użytkowniku w indywidualnym zakresie, takie jak dane przeglądarki i lokalizacji oraz wartości adresów IP. Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie.

Możemy współpracować z partnerami reklamowymi, którzy pomogą nam uczynić naszą ofertę internetową bardziej interesującą dla Państwa. W tym celu pliki cookie firm partnerskich są również zapisywane na Państwa twardym dysku podczas odwiedzania naszej strony internetowej (pliki cookie osób trzecich). Jeżeli współpracujemy z wyżej wymienionymi partnerami reklamowymi, zostaną Państwo indywidualnie i oddzielnie poinformowani o wykorzystaniu takich plików cookie oraz o zakresie informacji zebranych w każdym przypadku w ramach poniższych punktów.

Należy pamiętać, że przeglądarkę można ustawić w taki sposób, aby użytkownik był informowany o ustawieniach plików cookie i mógł indywidualnie decydować, czy chce je zaakceptować, czy też w niektórych przypadkach lub ogólnie wykluczyć akceptację plików cookie. Każda przeglądarka różni się sposobem zarządzania ustawieniami plików cookie. Jest to opisane w menu pomocy każdej przeglądarki, które wyjaśnia, w jaki sposób można zmienić ustawienia plików cookie. Znajdziesz je dla każdej przeglądarki pod następującymi linkami:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrom: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Należy pamiętać, że funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona, jeśli pliki cookie nie są akceptowane.

4) Kontakt

Dane osobowe są zbierane podczas kontaktu z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail). To, jakie dane są zbierane w przypadku formularza kontaktowego, można sprawdzić w odpowiednim formularzu kontaktowym. Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie lub w celu skontaktowania się z Państwem i związaną z tym administracją techniczną. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes w odpowiedzi na Państwa zapytanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jeżeli Państwa kontakt ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Państwa dane zostaną usunięte po ostatecznym rozpatrzeniu Państwa wniosku. Tak jest w przypadku, gdy z okoliczności wynika, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona i pod warunkiem, że nie ma prawnych zobowiązań do zatrzymania danych.

5) Przetwarzanie danych przy otwieraniu konta klienta i do celów przetwarzania umów

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, dane osobowe będą nadal zbierane i przetwarzane, jeśli przekażą nam je Państwo w celu realizacji umowy lub otwarcia konta klienta. Jakie dane są gromadzone, można zobaczyć na odpowiednich formularzach wejściowych. Usunięcie konta klienta jest możliwe w każdej chwili i może być dokonane poprzez wysłanie wiadomości na wyżej wymieniony adres osoby odpowiedzialnej. Przechowujemy i wykorzystujemy podane przez Państwa dane w celu realizacji umowy. Po całkowitym przetworzeniu umowy lub usunięciu konta klienta, Państwa dane zostaną zablokowane w odniesieniu do okresów przechowywania danych podatkowych i handlowych oraz usunięte po upływie tych okresów, chyba że wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze wykorzystanie Państwa danych lub zostało przez nas zastrzeżone dalsze wykorzystanie danych, o czym poinformujemy Państwa odpowiednio poniżej.

6) Wykorzystanie Państwa danych do celów reklamy bezpośredniej

Wysyłanie newslettera pocztą elektroniczną do istniejących klientów

Jeśli podali nam Państwo swój adres e-mail przy zakupie towarów lub usług, zastrzegamy sobie prawo do wysyłania Państwu regularnych ofert na podobne towary lub usługi z naszej oferty pocztą elektroniczną. Zgodnie z § 7 ust. 3 UWG nie musimy uzyskiwać Państwa odrębnej zgody na to. W związku z tym przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w oparciu o nasz uzasadniony interes w zakresie spersonalizowanej reklamy bezpośredniej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jeśli początkowo sprzeciwiłeś się wykorzystaniu Twojego adresu e-mail do tego celu, nie wyślemy Ci wiadomości e-mail. Mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu Państwa adresu e-mail do wyżej wymienionych celów reklamowych ze skutkiem na przyszłość, powiadamiając o tym osobę odpowiedzialną wymienioną na początku niniejszego dokumentu. W tym celu poniesiecie Państwo jedynie koszty transmisji zgodnie z podstawowymi stawkami. Po otrzymaniu Państwa sprzeciwu, wykorzystanie Państwa adresu e-mail do celów reklamowych zostanie natychmiast zaprzestane.

7) Przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia

7.1 W celu realizacji zamówienia Klienta współpracujemy z następującymi dostawcami usług, którzy wspierają nas w całości lub w części w realizacji zawartych umów. Niektóre dane osobowe zostaną przekazane tym usługodawcom zgodnie z poniższymi informacjami.

Zebrane przez nas dane osobowe zostaną przekazane przedsiębiorstwu transportowemu, któremu zlecono dostawę w ramach realizacji umowy, o ile jest to konieczne do dostawy towaru. Państwa dane dotyczące płatności zostaną przekazane do przydzielonego instytutu kredytowego w ramach przetwarzania płatności, o ile jest to konieczne do przetwarzania płatności. W przypadku korzystania z usług dostawców usług płatniczych, wyraźnie poinformujemy Państwa o tym poniżej. Podstawą prawną przekazywania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO.

7.2 W celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec naszych klientów, współpracujemy z zewnętrznymi partnerami spedycyjnymi. Przekażemy Państwa nazwisko i adres dostawy wybranemu przez nas partnerowi wysyłkowemu wyłącznie w celu dostarczenia towaru zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO.

7.3 Korzystanie z usług dostawców usług płatniczych (dostawców usług płatniczych)

- Paypal
W przypadku płatności za pośrednictwem systemu PayPal, karty kredytowej za pośrednictwem systemu PayPal, polecenia zapłaty za pośrednictwem systemu PayPal lub - w przypadku oferty - "zakupu na rachunek" lub "płatności ratalnej" za pośrednictwem systemu PayPal, dane dotyczące płatności zostaną przekazane do PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwanego dalej "PayPal"), w zakresie przetwarzania płatności. Dane będą przekazywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO i tylko w zakresie niezbędnym do przetwarzania płatności.
Firma PayPal zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli kredytowej metod płatności kartą kredytową za pośrednictwem systemu PayPal, polecenia zapłaty za pośrednictwem systemu PayPal lub - jeśli jest oferowana - "zakupu na rachunek" lub "płatności ratalnej" za pośrednictwem systemu PayPal. W tym celu Państwa dane dotyczące płatności mogą zostać przekazane agencjom kredytowym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO na podstawie uzasadnionego interesu PayPal w określaniu Państwa wypłacalności. Wynik oceny kredytowej w odniesieniu do statystycznego prawdopodobieństwa braku płatności jest wykorzystywany przez PayPal w celu podjęcia decyzji o udostępnieniu danego sposobu płatności. Raport kredytowy może zawierać wartości prawdopodobieństwa (tzw. wartości punktowe). Jeżeli wartości punktowe są uwzględnione w wyniku raportu zaliczeniowego, to opierają się na uznanej naukowo procedurze matematyczno-statystycznej. Obliczanie wartości punktowych obejmuje, ale nie ogranicza się do danych adresowych. Więcej informacji na temat prawa ochrony danych osobowych, w tym informacji o wykorzystywanych agencjach kredytowych, można znaleźć w oświadczeniu PayPal o ochronie danych osobowych: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.
Możesz w każdej chwili sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu Twoich danych, wysyłając wiadomość do PayPal. PayPal może jednak nadal mieć prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli jest to konieczne do. 

SOFORT
W przypadku wyboru metody płatności "SOFORT", przetwarzanie płatności jest realizowane przez dostawcę usług płatniczych SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium, Niemcy (zwanego dalej "SOFORT"), któremu przekazujemy informacje podane przez Państwa w procesie zamawiania wraz z informacjami dotyczącymi Państwa zamówienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Sofort GmbH jest częścią Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Szwecja). Przekazanie Państwa danych odbywa się wyłącznie w celu przetwarzania płatności u dostawcy usług płatniczych SOFORT i tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do tego celu. Dalsze informacje na temat przepisów dotyczących ochrony danych osobowych firmy SOFORT można uzyskać pod następującym adresem internetowym: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz

- Stripe
W przypadku wyboru metody płatności przez dostawcę usług płatniczych Stripe, płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Stripe Payments Europe Ltd, Block 4, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Irlandia, któremu przekażemy informacje podane podczas procesu składania zamówienia wraz z informacjami dotyczącymi zamówienia (nazwa, adres, numer konta, kod banku, ewentualnie numer karty kredytowej, kwota faktury, waluta i numer transakcji) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Państwa dane będą przekazywane wyłącznie w celu przetwarzania płatności z dostawcą usług płatniczych Stripe Payments Europe Ltd. i tylko w zakresie niezbędnym do tego celu. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych Stripe można znaleźć pod adresem URL https://stripe.com/de/terms.

8) marketing internetowy

Korzystanie z Google AdWords Conversion Tracking

Niniejsza witryna internetowa korzysta z internetowego programu reklamowego "Google AdWords" oraz, w kontekście Google AdWords, śledzenia konwersji Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Korzystamy z usługi Google Adwords, aby zwrócić uwagę na nasze atrakcyjne oferty za pomocą mediów reklamowych (tzw. Google Adwords) na zewnętrznych stronach internetowych. W odniesieniu do danych dotyczących kampanii reklamowych możemy określić, na ile skuteczne są poszczególne działania reklamowe. W ten sposób realizujemy zainteresowanie wyświetlaniem interesującej Państwa reklamy, czyniąc naszą stronę bardziej interesującą dla Państwa i osiągając uczciwą kalkulację kosztów reklamy.

Plik cookie śledzenia konwersji jest ustawiany, gdy użytkownik kliknie na reklamę AdWords obsługiwaną przez Google. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym. Te pliki cookie z reguły wygasają po 30 dniach i nie są używane do identyfikacji osobistej. Jeśli użytkownik odwiedza pewne strony tej witryny, a plik cookie nie wygasł, Google i możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął na ogłoszenie i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. W związku z tym, cookies nie mogą być śledzone na stronach internetowych klientów AdWords. Informacje zbierane za pomocą cookie konwersji są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla tych klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci są informowani o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich ogłoszenie i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak żadnych informacji, które mogłyby zostać wykorzystane do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz zablokować to użycie poprzez wyłączenie cookie śledzenia konwersji Google w swojej przeglądarce internetowej w Preferencjach użytkownika. Nie zostaniesz wtedy uwzględniony w statystykach śledzenia konwersji. Używamy Google Adwords ze względu na nasz uzasadniony interes w reklamie ukierunkowanej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. 

Google LLC, z siedzibą w USA, posiada certyfikat zgodności z amerykańsko-europejską umową o ochronie danych osobowych "Privacy Shield", który gwarantuje zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE.

Więcej informacji na temat polityki prywatności Google można znaleźć pod następującym adresem internetowym: http://www.google.de/policies/privacy/.

Możesz na stałe wyłączyć cookies dla preferencji dotyczących reklam, dokonując odpowiednich ustawień w swoim oprogramowaniu przeglądarki, aby im zapobiec lub pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem:
http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Należy pamiętać, że niektóre funkcje tej strony internetowej mogą nie być możliwe do wykorzystania, lub mogą być wykorzystywane tylko w ograniczonym zakresie, jeśli wyłączyli Państwo możliwość korzystania z plików cookie.

9) Retargetowanie/ remarketing/rekomendacje reklamowe

Facebook Niestandardowa publiczność o metodzie pikselowej
Ta strona wykorzystuje "Facebook pixel" firmy Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook"). W przypadku udzielenia wyraźnej zgody, pozwala to na śledzenie zachowania użytkowników po zobaczeniu lub kliknięciu reklamy na Facebooku. Proces ten jest wykorzystywany do oceny skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych i może pomóc w optymalizacji przyszłych działań reklamowych.
Gromadzone dane są dla nas anonimowe, a zatem nie pozwalają nam na wyciąganie jakichkolwiek wniosków dotyczących tożsamości użytkowników. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, tak aby możliwe było połączenie z danym profilem użytkownika i aby Facebook mógł wykorzystać je do własnych celów reklamowych, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wykorzystywania danych przez Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). Możesz umożliwić Facebookowi i jego partnerom umieszczanie reklam na Facebooku i poza nim. W tym celu na komputerze użytkownika może być również przechowywany plik cookie. Te operacje przetwarzania są wykonywane tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO.


Zgodę na korzystanie z Facebooka Pixel mogą wyrazić tylko użytkownicy powyżej 13 roku życia. Jeśli jesteś młodszy, poproś rodzica lub opiekuna o pozwolenie.
Facebook Inc., z siedzibą w USA, posiada certyfikat dla nas - europejskiej umowy o ochronie danych osobowych "Privacy Shield", który gwarantuje zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE.
Aby wyłączyć obsługę plików cookie na komputerze, można ustawić przeglądarkę internetową w taki sposób, aby w przyszłości nie można było zapisywać więcej plików cookie na komputerze lub aby już zapisane pliki cookie były usuwane. Dezaktywacja wszystkich plików cookie może jednak oznaczać, że niektóre funkcje na naszych stronach internetowych nie będą już mogły być wykonywane. Można również wyłączyć obsługę plików cookie przez dostawców zewnętrznych, takich jak Facebook, na następującej stronie internetowej Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/choices/.

10) Prawa podmiotu danych

10.1 Obowiązujące prawo o ochronie danych osobowych przyznaje użytkownikowi kompleksowe prawa (prawo do informacji i interwencji) wobec administratora danych w odniesieniu do przetwarzania jego danych osobowych, o czym informujemy poniżej:

 • Prawo do informacji zgodnie z art. 15 DSGVO: Mają Państwo w szczególności prawo do informacji o przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych, celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Państwa dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania lub kryteriów określania okresu przechowywania, istnienia prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, skargi do organu nadzorczego, pochodzenia Państwa danych, jeśli nie zostały one przez nas zgromadzone, istnienia zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz, w stosownych przypadkach, istotnych informacji na temat logiki i zakresu oraz zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla Państwa, jak również Państwa prawa do uzyskania informacji o gwarancjach, które mają zastosowanie zgodnie z art. 46 DPA, gdy Państwa dane są przekazywane do państw trzecich;
 • Prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 DPA: Masz prawo do sprostowania wszelkich niedokładnych danych dotyczących Ciebie i/lub do niezwłocznego uzupełnienia wszelkich niekompletnych danych, które posiadamy;
 • Prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 DSGVO: Mają Państwo prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeśli spełnione są warunki określone w art. 17 ust. 1 DSGVO. Prawo to nie istnieje jednak w szczególności wtedy, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 organu ochrony danych: Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych tak długo, jak długo sprawdzana jest poprawność Twoich danych, co do których masz wątpliwości, jeśli odmówisz usunięcia swoich danych z powodu ich niezgodnego z prawem przetwarzania i zamiast tego zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych, jeśli Twoje dane są potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, po tym jak nie będziemy ich już potrzebować po osiągnięciu celu, lub jeśli złożysz sprzeciw z powodów związanych z Twoją szczególną sytuacją, o ile nie jest jeszcze jasne, czy nasze uzasadnione powody przeważają nad sprzeciwem;
  Prawo do informacji zgodnie z art. 19 DSGVO: W przypadku dochodzenia prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych w stosunku do administratora danych, administrator danych jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie wszystkich odbiorców, którym dane osobowe dotyczące użytkownika zostały ujawnione, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało nieproporcjonalnie dużego wysiłku. Masz prawo być informowany o tych odbiorcach.
 • Prawo do przekazywania danych zgodnie z art. 20 DSGVO: Mają Państwo prawo do otrzymywania swoich danych osobowych, które nam udostępniliście w ustrukturyzowanym, wspólnym i maszynowym formacie lub do żądania ich przekazania innej odpowiedzialnej stronie, o ile jest to technicznie możliwe;
  Prawo do cofnięcia zgody udzielonej na podstawie art. 7 ust. 3 DSGVO: Mają Państwo prawo do cofnięcia w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość każdej zgody na przetwarzanie danych po jej udzieleniu. W przypadku odstąpienia od umowy natychmiast usuniemy dane, których to dotyczy, chyba że dalsze ich przetwarzanie bez zgody nie może być oparte na podstawie prawnej. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia;
  prawo do odwołania na podstawie art. 77 DSGVO: Jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych, które Cię dotyczą, stanowi naruszenie organu ochrony danych, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym mieszkasz, w miejscu pracy lub w miejscu, w którym nastąpiło domniemane naruszenie, bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej.

10.2 PRAWO DO SPRZECIWU

JEŻELI PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE W RAMACH RÓWNOWAŻENIA INTERESÓW Z UWAGI NA NASZ PRZEWAŻAJĄCY UZASADNIONY INTERES, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W KAŻDEJ CHWILI SPRZECIWIĆ SIĘ TEMU PRZETWARZANIU Z POWODÓW WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI, ZE SKUTKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ.
JEŚLI SKORZYSTASZ Z PRAWA DO SPRZECIWU, ZAPRZESTANIEMY PRZETWARZANIA TYCH DANYCH. ZASTRZEGAMY SOBIE JEDNAK PRAWO DO DALSZEGO PRZETWARZANIA DANYCH, JEŻELI BĘDZIEMY W STANIE UDOWODNIĆ, ŻE ISTNIEJĄ ISTOTNE POWODY PRZETWARZANIA DANYCH, KTÓRE ZASŁUGUJĄ NA OCHRONĘ, PRZEWAŻAJĄCE NAD INTERESAMI UŻYTKOWNIKA, PODSTAWOWYMI PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI, LUB JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH SŁUŻY DO DOCHODZENIA, WYKONYWANIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ PRAWNYCH.

JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ NAS W CELACH MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W KAŻDEJ CHWILI SPRZECIWIĆ SIĘ PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W CELACH TAKIEGO MARKETINGU. UŻYTKOWNIK MOŻE SKORZYSTAĆ Z PRAWA DO SPRZECIWU, JAK OPISANO POWYŻEJ.

W PRZYPADKU SKORZYSTANIA Z PRAWA DO SPRZECIWU, ZAPRZESTANIEMY PRZETWARZANIA PRZEDMIOTOWYCH DANYCH W CELACH MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO.

11) Czas przechowywania danych osobowych

Czas trwania przechowywania danych osobowych jest określony przez odpowiedni ustawowy okres przechowywania (np. okresy przechowywania danych z zakresu prawa handlowego i podatkowego). Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już potrzebne do wypełnienia lub rozpoczęcia realizacji umowy i/lub nie mamy uzasadnionego interesu w ich dalszym przechowywaniu.